xunta_galicia Comunicación de queimas

Acceso á tramitación de comunicacións de queima de restos agrícolas amoreados por internet

xunta de galicia
Servizo prestado pola Presidencia da Xunta de Galicia
Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega)
información de contacto:
012@xunta.gal
Teléfono CAU 012