xunta_galicia Comunicación de queimas

Acceso á tramitación de comunicacións de queima de restos agrícolas amoreados por internet

Instrucións

Nesta páxina pode iniciar o proceso de comunicación de queima de restos agrícolas amoreados.

Debe introducir o seu DNI/NIE e enderezo de correo electrónico e premer no botón "Iniciar proceso comunicación de queima".

Seguidamente, o sistema enviaralle unha mensaxe ao seu correo electrónico coas instrucións para continuar o proceso de comunicación de queima de restos agrícolas amoreados.

Datos de acceso

Máis información

xunta de galicia
Servizo prestado pola Presidencia da Xunta de Galicia
Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega)
información de contacto:
012@xunta.gal
Teléfono CAU 012